Băng Châu: Hãy sống như bông hoa giả, k vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà úa :))


Xem nữa...