'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' tràn sức sống với bikiniXem nữa...