Nhà em có bán rượu không mà sao nói chuyện với em anh say quá !
Xem nữa...