MC Quỳnh Chi đài VTV:"Tôi tự tin với vòng 1 của mình"
Xem nữa...