Không liên quan nhưng mà nhìn váy Angela Phương Trinh đẹp chưa nàyXem nữa...